Overzicht verplichtingen evenementen

Hieronder vindt u een webapplicatie die ondersteuning kan bieden om te bepalen welke COVID-19 verplichtingen op uw evenement van toepassing zijn. Naast deze algemene verplichtingen geldt uiteraard altijd dat u hygiëne en social distancing maatregelen treft. Zie hiervoor ook de protocollen op de website van de Alliantie van EvenementenBouwers.

Deze applicatie gaat alleen over de extra handelingen voor Covid-maatregelen, en dus niet om de reguliere vergunningseisen. Of u een vergunning nodig heeft voor het evenement kunt u vinden op de website van de desbetreffende gemeente.

Voor de berekening wordt uitgegaan van een regulier evenement, dus bijvoorbeeld geen demonstratie of religieuze bijeenkomst.

Het aantal bezoekers betreft het totaal aantal aanwezige personen, exclusief personeel.

Het begrip “gezelschap” (in de vorige noodverordening gebruikt) is vervangen. Er is geen specifiek artikel meer over, maar het verbod op een gezelschap van meer dan vier personen blijft wel bestaan. het verbod is nu alleen in verschillende artikelen opgenomen, waaronder het verbod op groepsvorming, en het verbod op het accepteren van een reservering van meer dan vier personen.

Op dit moment is het verboden een reservering aan te nemen van meer dan vier personen, zonder uitzonderingen. Voor het placeren met meer dan vier personen gelden echter wel uitzonderingen waaronder bijvoorbeeld huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar. Deze onduidelijkheid zal in de praktijk duidelijk moeten worden.

Er gelden in sommige veiligheidsregio’s extra maatregelen. Dit betreft vooral regels over handhaving en communicatie, maar het is toch belangrijk dat je deze opzoekt op de website van de relevante veiligheidsregio.

Een evenement vindt binnen plaats als het in een gebouw of afgesloten tent plaatsvindt. Indien je niet zeker weet of de tent als binnen of buiten beschouwd mag worden kijk dan bij de toolkit op de website van de Alliantie van EvenementenBouwers. Hier zijn ook de relevante protocollen te vinden voor evenementen tijdens deze corona crisis.