Menu +

Zoeken in kennisbank

Tag: Berichten van derden

Onder deze kop plaatsen wij berichten die afkomstig zijn van derden, dus niet van-VVEM leden.

Opera overstemd door festival, gemeente blundert (bericht van volkskrant.nl)

Regisseur Jos Thie kon wel door de grond zakken, gisteravond tijdens de uitverkochte try-out van de opera Orfeo ed Euridice (Christoph Willibald von Gluck) op, in en onder het water van de vijver van Paleis Soestdijk. De voorstelling werd hevig verstoord door onophoudelijke andere muziek vanuit de directe omgeving. Na afloop klauterde hij, duidelijk getergd, meteen op het toneel: ‘De gemeente heeft ook nog een vergunning afgegeven voor een evenement hier 600 meter vandaan. Wij […]

Senaat stemt over voetbalwet

6 juli 2010 DEN HAAG – Burgemeesters krijgen mogelijk komend voetbalseizoen al meer middelen om rellen rond voetbalwedstrijden voor te zijn. In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af voor de zogeheten voetbalwet, die vandalisme en ernstige overlast bij allerlei evenementen moet tegengaan. Dinsdag stemt de senaat over de wet. De nieuwe wet geeft burgemeesters extra bevoegdheden om preventief in te grijpen. Zij mogen straks een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod, een meldplicht en een contactverbod […]

Praktische invulling van de vrijwilligersregeling (toelichting staatssecretaris)

De vrijwilligersregeling in het nieuws
In 2007 is de vrijwilligersregeling enkele keren in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Het ging daarbij vooral om de discussie over het maximum onbelast uurtarief van € 4,50 en (voor vrijwilligers onder de 23 jaar) € 2,50. Bij de behandeling van het Kabinetsplan aanpak administratieve lasten heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering werd verzocht dit uurtarief te laten vervallen. De indieners van de motie gingen er vanuit dat het maximum onbelaste uurtarief voor veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zou leiden tot een verplichte urenregistratie. En dat zou uiteraard onnodige administratieve lasten tot gevolg hebben. De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat hij de opvatting deelt dat geen urenadministratie nodig is om een vrijwilligersvergoeding te betalen. Hij heeft de Kamer toegezegd nadere informatie te verstrekken over de vraag hoe vrijwilligers(organisaties) op praktische wijze invulling kunnen geven aan de vrijwilligers­regeling. Daartoe dient dit artikel. Voor een goed begrip van de regeling volgen eerst enkele algemene opmerkingen.

Rijden of Rusten? (een voorbeeld met parallellen in de evenementenwereld)

De vrijwilligers die de toeristische stoomtram in Medemblik onderhouden zijn veelal professionele spoorwegmedewerkers. Voor de tram geldt het Arbeidstijdenbesluit Vervoer. Dat betekent dat de vrijwilligers hun dagelijks werk en hun vrijwilligerswerk bij elkaar moeten optellen.

De exploitatie van de stoomtram komt daardoor in het gedrang en er bestaat het gevaar dat een wet de uitoefening van een hobby doorkruist. De organisatie moet bovendien een registratie bijhouden van de rijtijden van haar vrijwilligers.
 

Central Studios vecht verbod dance aan (bericht van AD.nl)

Door Rob Midavaine UTRECHT – Central Studios moet stoppen met het organiseren van grootschalige dancefeesten. De gemeente Utrecht heeft de Utrechtse evenementenlocatie hiertoe gemaand op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per geconstateerde overtreding, met een maximum van 100.000 euro. ,,Het bestemmingsplan staat grootschalige danceparty’s niet toe’’, licht woordvoerder Jeroen Bos de opstelling van de gemeente toe. ,,Het gaat om evenementen die in de zwaarste horecacategorie vallen. Die passen ook niet binnen de vrijstelling die Central Studio’s in 1993 is verleend.’’ De evenementenhal aan de Gietijzerstraat mag volgens de gemeente slechts onderdak bieden aan culturele evenementen. Grote vraag is wat hieronder kan worden verstaan.

Organisatie vervolgd na vlotongeval (bericht van Telegraaf.nl)

do 17 jan 2008 – Het Openbaar Ministerie (OM) in Zutphen gaat over tot vervolging in de zaak van het vlotongeval op 30 september vorig jaar op de Berkel bij Rekken. Justitie legt het organisatiebureau en een directeur dood door schuld ten laste. Justitie verwijt de directeur de dagbegeleider van het evenement onvoldoende te hebben geïnstrueerd. Het organisatiebureau wordt als rechtspersoon verweten dat de manier waarop vlottochten worden georganiseerd en de vastlegging in instructies en procedures onvoldoende was.

Nieuw onderkomen NPI heet Muziek Centrum Nederland

Bericht van 3voor12- Atze de Vrieze donderdag 13 december 2007  – Dat het Nationaal Popinstituut per 1 januari 2008 op gaat in een groot instituut met belangenorganisaties voor andere muziekstijlen wisten we al. Inmiddels weten we ook hoe dat instituut gaat heten. Muziek Centrum Nederland (MCN) moet een breed kennis- en promotiecentrum zijn voor de Nederlandse muziek, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Het nieuwe instituut heeft als het goed is door zijn omvang […]

Biometrieproef in voetbalstadions mislukt (bericht van webwereld.nl)

27 oktober 2007- Een proef met vingerafdrukcontrole in drie voetbalstadions is volgens de KNVB mislukt. De bond roept biometriebedrijven op tot snellere systemen.
Tijdens de proef, die door TNO in opdracht van de KNVB werd gehouden, bleek het te makkelijk om de vingerafdrukscanners te foppen. Dat kon bijvoorbeeld als stadionbezoekers wat wax op hun vingers deden. Ook bleek dat de scanners niet snel genoeg werkten, zodat de rijen te lang zouden worden.

Minder vergunningen en administratieve lasten door Activiteitenbesluit

Bedrijven hoeven vanaf 1 januari 2008 in veel minder gevallen een milieuvergunning aan te vragen of een onderzoek te doen. Minister Jacqueline Cramer (VROM) Milieu heeft in het Activiteitenbesluit een flink aantal bestaande algemene milieuregels samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd. Met deze maatregel stijgt het aantal bedrijven dat geen vergunning hoeft aan te vragen van 283.000 naar 320.000. Het Activiteitenbesluit leidt bovendien tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 215 miljoen euro per jaar, aldus de minister.

Steeds meer werkplekken rookvrij (bericht van VWA)

29 juni 2007 – Drie jaar na de invoering van de regels omtrent de rookvrije werkplek heeft het overgrote deel van de bedrijven ervoor gezorgd dat werknemers een rookvrije werkplek hebben en dus beschermd worden tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Dat blijkt uit VWA-inspectiegegevens en uit onderzoek van onderzoeksbureau INTRAVAL, dat in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is uitgevoerd. In alle branches zijn de omstandigheden verbeterd, maar er blijven nog wel enkele branches achter: bouwnijverheid, industrie, vervoer en opslag, communicatie, en landbouw en visserij. De VWA besteedt extra aandacht aan deze branches. Het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar bestuur zijn de branches waarin de meeste bedrijven het rookbeleid volgens de eisen uit de Tabakswet hebben ingevoerd.

Volgende pagina »