Kenniscentrum Evenementen
Zoeken in kennisbank

Nieuwe opzet

De artikelen van kenniscentrum evenementen zijn verplaatst naar de website van de VVEM. Zie https://vvem.nl/kennisbank/ Op deze website worden nog wel een aantal tools geplaatst, waaronder (op dit moment) de WC-tool en een applicatie die aangeeft welke corona maatregelen op een specifiek evenement van toepassing zijn.