Menu +

Zoeken in kennisbank

Tag: Rookbeleid √

Handleiding "Invoering rookvrije horeca, sport en kunst & cultuur"

De handleiding “Invoering rookvrije horeca, sport en kunst & cultuur”  is uit.   De VVEM heeft hier aan meegewerkt en heeft de voor de evenementenwereld belangrijke punten aangedragen. U vindt onder andere wat nog wel en niet kan op evenementen, in tenten en dergelijke. Op onderstaande webpagina kunt u de folder vinden en downloaden. http://www.horecarookvrij.nl/nl/Campagne/Handleiding.html   Op deze website vind u ook veel informatie over dit rookverbod en wat wel en niet kan.  

Minister stemt in met stappenplan zelfregulering ten aanzien van roken (bericht van site Arbopodium)

De minister van VWS heeft de Federatie van Podiumverenigingen (VNP en VSCD) per brief laten weten in te stemmen met het voorgestelde stappenplan over zelfregulering ten aanzien van roken in de podiumkunstensector. De afspraken die de minister heeft gemaakt met Koninklijke Horeca Nederland voor de sectoren cafés en discotheken zijn van toepassing verklaard op de podia die lid zijn van een bij de Federatie van Podiumverenigingen aangesloten branchevereniging.